Hakutsuru Sayuri Nigori Sake

Hakutsuru Sayuri Nigori Sake